Initiative Münchner Galerien zeitgenößischer Kunst

 

About us. Junge Fotografie aus China

04.06.2020 - 29.01.2021
About us. Junge Fotografie aus China

Adou . Birdhead . Cai Dongdong . Chen Ronghui . Chen Wei . Gao Mingxi . Jiang Pengyi . Liang Xiu . Ren Hang . RongRong . RongRong & Inri . Wang Ningde . Yang Fudong . Zhang Xiao

Chen Ronghui
Freezing Land 30, 2016-2018
© Chen Ronghui, Image courtesy Three Shadows +3 Gallery
Sammlung Alexander Tutsek-Stiftung

 

 

Taking place at

Alexander Tutsek-Stiftung

Karl-Theodor-Str. 27 • 80803 M
Tel. +49 89 552 730 60
www.atstiftung.de info@atstiftung.de
Tue–Fri 2–6 p.m. • national holidays closed